<span>Jednoduchost</span>žádná zbytečná administrativa

Jednoduchostžádná zbytečná administrativa


Jen stručný ceník bez složitých příplatků. Cenu za přepravu spočítáte snadno sami.

<span>Rychlost</span>zítra do 12:00 doručeno

Rychlostzítra do 12:00 doručeno


K zákazníkovi dorazí zboží stejně rychle, jako byste sídlili v Německu.

<span>Cena</span>jako za přepravu po Německu

Cenajako za přepravu po Německu


Žádné další příplatky za překročení neexistující hranice, ani další navyšování ceny za přepravu.

Jaká je současnost pojištění silničního dopravce?

Jednou ze stěžejních hodnot je pro Der Kurier spolehlivost, a s tou je úzce spojeno pojišťování zásilek. I když děláme vždy vše pro to, abychom předcházeli případným karambolů, nelze býti v dopravě 100% bez chyb. Jaké jsou možnosti a proč je dobré zásilky pojišťovat?
 

CMR pojištění

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce v rámci Úmluvy CMR bylo dříve platné pouze pro mezinárodní silniční nákladní dopravu, od začátku roku 2019 však začalo platit také vnitrostátně a nahradilo tak dříve platné zákony z Občanského zákoníku. Ze zákona se CMR pojištění vztahuje na každou zásilku v rámci vnitrostátní nákladní dopravy. Dle Úmluvy CMR je náhradová povinnost dopravce přímo závislá na hrubé váze zásilky, tedy maximálně 8,33 SDX (zvláštní práva čerpání) za kilogram, což odpovídá zhruba 260 českým korunám za kilogram. S Úmluvou CMR přišly do vnitrostátní přepravy také další menší změny, proto by se měl každý, kdo se v tomto odvětví pohybuje a podniká, s tímto dokumentem blíže seznámit.
 

Připojištění

Kromě povinného CMR pojištění existuje také možnost připojištění, které pokrývá to, na co CMR nestačí. Jedná se o typ pojištění, které kryje plnou hodnotu pojištění, případně se může speciálně vztahovat na určité pojistné události. Není povinné, ale je v dnešní době standardem, kterým disponuje téměř každý dopravce. Doporučuje se zejména pro lehčí a cenné zásilky, které přesahují hodnotu 260 Kč za kilogram. Zásilky je dobré připojišťovat pro případ ztráty nebo poškození, ale také z důvodu dalších rizik, které mohou v průběhu přepravy nastat. V případě pojistné události, má pak odesílatel nebo příjemce možnost plnění od pojišťovny. V případě, že zásilka připojištěná není, může dojít ke komplikacím při plnění částky za poškozené zboží.