Palivové příplatky

Změny cen paliv mají za následek zvýšení celkových nákladů na přepravu, což vede k nutnosti zavádět proměnlivý palivový příplatek, který může podle pohybu cen paliv růst nebo klesat. Rovněž je možné jej zcela zrušit.

Palivový příplatek pro expresní letecké služby

Měsíc / rok Velikost příplatku
Červenec 2020 13,00%
Červen 2020 10,00%
Květen 2020 8,75%

Palivový příplatek pro ekonomické balíkové přepravy – typ S, typ M

Měsíc / rok Velikost příplatku
Červenec 2020 10,50%
Červen 2020 9,75%
Květen 2020 10,50%

Palivový příplatek pro Ekonomy do 50 kg

Měsíc / rok Velikost příplatku
Červenec 2020 2,50%
Červen 2020 2,50%
Květen 2020 2,50%