Palivové příplatky

Změny cen paliv mají za následek zvýšení celkových nákladů na přepravu, což vede k nutnosti zavádět proměnlivý palivový příplatek, který může podle pohybu cen paliv růst nebo klesat. Rovněž je možné jej zcela zrušit.

Palivový příplatek pro expresní letecké služby

Měsíc / rok Velikost příplatku
Březen 2020 17,75%
Únor 2020 19,00%
Leden 2020 20,50%

Palivový příplatek pro ekonomické balíkové přepravy – typ S, typ M

Měsíc / rok Velikost příplatku
Březen 2020 12,50%
Únor 2020 13,25%
Leden 2020 13,00%

Palivový příplatek pro Ekonomy do 50 kg

Měsíc / rok Velikost příplatku
Březen 2020 2,50%
Únor 2020 2,50%
Leden 2020 2,50%