<span>Jednoduchost</span>žádná zbytečná administrativa

Jednoduchostžádná zbytečná administrativa


Jen stručný ceník bez složitých příplatků. Cenu za přepravu spočítáte snadno sami.

<span>Rychlost</span>zítra do 12:00 doručeno

Rychlostzítra do 12:00 doručeno


K zákazníkovi dorazí zboží stejně rychle, jako byste sídlili v Německu.

<span>Cena</span>jako za přepravu po Německu

Cenajako za přepravu po Německu


Žádné další příplatky za překročení neexistující hranice, ani další navyšování ceny za přepravu.

Rozdíly mezi vnitrostátní a mezinárodní přepravou zásilek se stále zmenšují

Úmluva CMR neboli Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě je dokumentem, který určuje, jak mají vypadat smluvní vztahy v mezinárodní přepravě ve státech touto Úmluvou se řídících. Zahrnuje téměř všechny evropské státy ale také například asijské země bývalého Sovětského svazu, Turecko či Maroko. Úmluva CMR byla prvními státy ratifikována již v roce 1961, v Československé republice vstoupila v platnost v roce 1974. Dosud se uplatňovala pouze na dopravu do zahraničí, od 1. ledna 2019 však bude upravovat smluvní vztahy také v rámci vnitrostátní nákladní dopravy v rámci České republiky, které se doposud řídily Občanským zákoníkem. Co od toho očekávat?

Nejspíše největší změnou pro dopravce i jejich klienty je změna výše náhradové povinnosti dopravce. Občanský zákoník totiž nyní říká, že v případě ztráty či poškození zásilky je dopravce povinen zákazníkovi uhradit cenu, kterou zásilka měla v době, kdy ji dopravce převzal. Od začátku roku 2019 tomu ale bude jinak, protože dle Úmluvy CMR je náhradová povinnost dopravce přímo závislá na hrubé váze zásilky, tedy maximálně 8,33 SDX (zvláštní práva čerpání) za kilogram, což odpovídá zhruba 260 českým korunám za kilogram.

Touto změnou jsou zasaženi hlavně majitelé, kteří tak nemohou počítat s nahrazením plné výše škody. Jedinou možností pro krytí plné hodnoty zásilky tak bude majetkové pojištění přepravovaného zboží. Nutno podotknout, že tato změna se týká pouze nákladní dopravy, běžní občané se tak nemusí ničeho obávat. Firmám se však doporučuje se na nové podmínky připravit a nenechat se nepříjemně překvapit. Úmluva CMR bude platná pro všechny smlouvy o vnitrostátní přepravě zboží uzavřené od 1. ledna 2019.

S Úmluvou CRM přicházejí do vnitrostátní přepravy také další menší změny, je tedy v nejlepším zájmu každého, kdo se v tomto odvětví pohybuje a podniká, se s tímto dokumentem blíže seznámit.