<span>Podmínky přepravy</span> jako v Německu!

Podmínky přepravy jako v Německu!


Konkurujte službou. Získejte stejné podmínky přepravy jako Váš německý konkurent!

<span>Příjemce pracuje</span>se zbožím již zítra dopoledne!

Příjemce pracujese zbožím již zítra dopoledne!


Příjemce může pracovat se zbožím již zítra! Zásilky doručujeme do Německa nejpozději zítra do 12:00.

<span>Ceny určíte</span> jednoduše!

Ceny určíte jednoduše!


Ceny určíte jednoduše na základě přehledného ceníku. Bez příplatků!

S Der Kurierem nešetříte jen čas, ale i životní prostředí

Životní prostředí je záležitostí, kterou bychom neměli brát na lehkou váhu. To samozřejmě platí pro běžného občana, ale zejména pro firmy, které mohou svým neuváženým jednáním masivně přispívat k postupným negativním a nenávratným změnám. Právě proto je společnost Der Kurier partnerem projektu EkoLogis – Jezdím čistě, v rámci kterého podepsala Deklaraci za zdravější ovzduší, čímž se zavazuje k šetrnému přístupu k životnímu prostředí.

Deklarace za zdravější životní prostředí je čestným prohlášením, že společnost v rámci svých možností přistupuje šetrně k ovzduší v hlavním městě, kde je zhoršující se životní prostředí stále palčivějším problémem. Společnosti, které tuto deklaraci podepsaly, se zavazují za pečlivé vyškolení řidičů k šetrnému užívání motorových vozidel. Důraz je kladen na jízdu s nízkou spotřebou a vypínání motoru vždy, když jeho spuštění není bezpodmínečně nutné. K dopravě jsou využívány vozy ve vhodné velikostní kategorii a celý vozový park je sestaven s důrazem na nejnižší možnou spotřebu. Dokument se vztahuje také na všeobecné dodržování pravidel silničního provozu a zásad bezpečného a ohleduplného chování.

Program EkoLogis je zaměřen na zlepšení životního prostředí v Praze, pro společnost Der Kurier je ale důležité dodržování ekologických pravidel i ve zbytku České republiky a Německu. Za tímto účelem optimalizuje trasy a minimalizuje nájezdy všech svých vozidel, k čemuž využívá moderní technologie pro plánování tras na základě aktuálního provozu. Způsob jízdy řidičů je pravidelně sledován a všechna auta Der Kurier v Česku splňují emisní normu EURO 5 nebo vyšší.

Ohleduplnost k životnímu prostředí je úzce propojena s ohleduplností k ostatním i k sobě samému. Nezodpovědným jednáním stoupají ve vzduchu emise C02 a dalších škodlivých látek, které prokazatelně škodí životnímu prostředí a jsou viníky nižší kvality života a příčinou mnohých onemocnění. Zodpovědné užívání motorových vozidel navíc pomáhá chránit zdraví a bezpečnost posádky, dalších cestujících i chodců.